Disclaimer

De website www.hetkontakt.nl is een uitgave van Het Kontakt Edities bv. Ten aanzien van
het raadplegen en gebruik van deze website van Het Kontakt Edities bv gelden de volgende
voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan deze site kunnen geen rechten
worden ontleend. Het Kontakt Edities is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker
van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site
verstrekte informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze websites wordt door Het
Kontakt niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Het Kontakt is
op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende websites.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen
tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan Het Kontakt Edities of haar toeleveranciers.
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Het Kontakt
worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een
enkele computer en/of het printen van hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel
gebruik.

Op de website en de gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Het Kontakt Edities bv
Postbus 1
2977 XE Goudriaan
T 0183 583200

Het Kontakt Edities bv is statutair gevestigd in Goudriaan en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nr. 23070015.